• اداره تجهیزات پزشکی
  • امام جمعه شهرستان کاشمر
  • نماینده شهرستان کاشمر
  • مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز
  • بخشدار شهرستان کاشمر